υπηρεσίες

  • metavolomiki

    Διάγνωση και Θεραπεία σε 16 Σημεία

    Διάγνωση και Θεραπεία σε 16 Σημεία Στο γραφείο μας διαχειρίζονται τουλάχιστον 16 διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και μας απομακρύνουν από μια κατάσταση άριστης υγείας. Στόχος μας είναι ο εντοπισμός και η διόρθωση των πραγματικών αιτίων που υποκρύπτονται πίσω από κάθε πρόβλημα υγείας. Η απλή καταστολή των συμπτωμάτων μιας νόσου, δεν είναι αρκετή  τις περισσότερες φορές, για […]

  • metabolomic-analysis

    Metabolomic Analysis

    Αποκαθιστώντας την υγεία στη βασική μονάδα της ζωής: το κύτταρο.  Η πρωτοποριακή ανάλυση αίματος και ούρων Metabolomic Analysis® καθιστά αποτελεσματική την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο χρόνια πριν την εμφάνιση νόσου. Δίνει σε βάθος πληροφορίες για τα αίτια οποιουδήποτε προβλήματος υγείας.  Η Metabolomic Analysis® αξιολογεί με λεπτομέρεια την βασική λειτουργία των κυττάρων, […]