υπηρεσίες

  • metavolomiki

    Διάγνωση και Θεραπεία σε 16 Σημεία

    Θεραπεύοντας την Αιτία  Η προσέγγισή μας είναι αιτιολογική, χρησιμοποιούμε προηγμένες διαγνωστικές αναλύσεις σε μοριακό και γενετικό επίπεδο με στόχο να εντοπίσουμε τα ακριβή αίτια κάθε προβλήματος υγείας. Δεν εξετάζουμε το ανθρώπινο σώμα ως μια συλλογή ξεχωριστών και ανεξάρτητων οργάνων. Η βασική ιδέα πίσω από τη σύγχρονη εξατομικευμένη ιατρική είναι ότι ένα πολύπλοκο σύστημα είναι πιο κατανοητό […]

  • metabolomic-analysis

    Metabolomic Analysis

    Αποκαθιστώντας την υγεία στη βασική μονάδα της ζωής: το κύτταρο.  Η πρωτοποριακή ανάλυση αίματος και ούρων Metabolomic Analysis® καθιστά αποτελεσματική την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο χρόνια πριν την εμφάνιση νόσου. Δίνει σε βάθος πληροφορίες για τα αίτια οποιουδήποτε προβλήματος υγείας.  Η Metabolomic Analysis® αξιολογεί με λεπτομέρεια την βασική λειτουργία των κυττάρων, […]