Επικοινωνία

Κέντρο Διατροφικής και Μεταβολομικής Ιατρικής

Διαιτολόγος Μπόνιου Ιωάννα

Τρόποι Επικοινωνίας:
 Βασ. Όλγας 166 & Ορμυλίας 10 TK: 546 46,
Θεσσαλονίκη (στο ύψος 25ης Μαρτίου)
 Τηλ.: 2310 819708, 6937 318492
 metabolomicthess@gmail.com

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας. Σύντομα θα σας απαντήσουμε.